Nasıl yardımcı olabiliriz?
ANASAYFA » FIKRI HAKLAR » PATENT UTILITY MODEL REGISTRATION

Patent & Faydalı Model Tescili

PATENT NEDİR?

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı“, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.

Patent , endüstri alanındaki bir buluşun sahibine resmi bir organ tarafından verilen ve bu buluşunun belirli bir süre kendisinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme yetkisi sağlayan belgedir. Bu doküman, hak sahibine belirli bir süre için buluşunun başkalarınca imali, kullanılması, satımı ve ithalini engelleme hakkını sağlar.

Buluş, insan zekasının ürünü olan özel teknik bir problemin çözümünü sağlayan (teknik bir kural getiren) yenilik unsuru taşıyan fikirdir. Bu fikir, bir ürüne veya üretim usulüne ilişkin olabilir.

Buluşların patentle korunması sadece patent sahibine fayda sağlayan bir olgu değildir. Aksine patent sistemi, ülkesel boyutla ve hatta uluslararası alanda önemli işlevlere sahiptir. Buluşların patentle korunması, buluş sahibini ödüllendirmenin yanı sıra, zihin ürünlerinin toplum bireylerince tanınabilmesini sağlayarak toplumsal ve kültürel gelişmeye katkıda bulunmaktadır.

Bunun dışında teknoloji transferini sağlayarak yabancı yatırımları arttırarak ve sınai politikaların belirlenmesinde etkili olarak ülkelerin ekonomik ve siyasi gelişimlerinde rol oynamaktadır.
 

FAYDALI MODEL NEDİR?

Kimyasal maddeler ve üretim usulleri hariç, patentlenebilirlik kriterlerinden yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterini sağlayan bütün ürünler için verilebilecek olan 10 yıl süre ile buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkını sağlayan bir belgedir.

Yurtiçinde özellikle KOBİ”lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.

Bursa Vizyon Patent ve Danışmanlık tecrübelerini, dinamizmini ve eğitimli kadrosunun tecrübelerini birleştirerek, bunlara iletişimin olağanüstü gücünü ekleyerek, bilgi ve teknolojiyi güncel paylaşarak Türkiye ve dünya şirketlerine hizmet üretmektedir. Marka ve patent vekilleri, uluslararası ticaret uzmanları ve hukuk danışmanlarından oluşan kadrosu ile sınai mülkiyet (patent, marka, tasarım v.s.) konularında, hukuk ve yönetim danışmanlığı konularında sizlere hizmet vermektedir.